Choď na obsah Choď na menu
 


Dodatok k smernici 2011

15. 11. 2010

Bod č. 1

 

Bodové hodnotenie kategória muži

 

do 16 sek.

10 bodov

18  -  20 sek.

7 bodov

16  -  17 sek.

9 bodov

20  -  22 sek.

5 bodov

17  -  18 sek.

8 bodov

22  a viac

1 bodov

 

 

 

 

Bodové hodnotenie kategória ženy

 

do 19 sek.

10 bodov

21  -  23 sek.

7 bodov

19  -  20 sek.

9 bodov

23  -  26 sek.

5 bodov

20  -  21 sek.

8 bodov

26  a viac

1 bodov

 

 

Bod č. 2

 

Organizovanie ligových súťaží

           

            Organizovať ligové kolo môže len DHZ, ktorá je prihlásená do  POHL  v danom roku.

 

 

Bod č. 3

 

Technické výbavenie na ligových súťažiach

 

            Organizátor musí zabezpečiť na ligové kolo elektronickú časomieru.

            Okolie základne musí byť vykobercované až po nádrž.

 

 

Bod č. 4

 

Ligové kolá

 

            Začiatok každého ligového kola sa stanovuje v rozmedzí od 1000 - 1200 hod.

            Po skončení každého ligového kola sa vyhlásia priebežné výsledky POHL, zloží sa zostava  kola z jednotlivých prihlásených ligových družstiev na danom ligovom kole              (v kategórii mužov a žien), ktorá uskutoční disciplínu útok mimo súťaž.

            Na každom ligovom kole sa prvé pokusy uskutočnia podľa štartovného poradia, pričom začne kategória žien a potom pokračuje kategória mužov.

 

 

 

Bod č. 5

 

Prihlásenie do POHL v roku 2011

 

            Do P OHL sa môže prihlásiť každé hasičské družstvo, ktoré zaplatí vstupný poplatok 15€ a doručí prihlášku ligovej komisii na OV DPO Prešov. Prihlášky budú k dispozícii na OV DPO Prešov.

- prihlásiť sa do P OHL je možné do 28.2.2011

 

 

             

Bod č. 6

 

Zmeny v ligovej komisii

 

             Do funkcii podpredsedu bol zvolený Ján Semančík.

            Ligová komisia bola doplnená o troch členov: Martin Slanina,  Anton Kovalik, Marek Angelovič.

 

Zloženie ligovej komisii na rok 2011:

 

Predseda – Milan Tomčo                                (DHZ Prešov)

Podpredseda – Ján Semančík                        (DHZ Gregorovce)

Tajomník–hospodár – Ing. Peter Tomčo          (DHZ Prešov)

Členovia: Marián Mikolaj                                 (DHZ Terňa)

               František Potocký                            (DHZ Kendice)

               Peter Kmec                                     (DHZ Veľký Slivník)

               Martin Slanina                                  (DHZ Bretejovce)

               Anton Kovalik                                   (DHZ Hermanovce)

               Bc. Marek Angelovič                         (DHZ Lemešany)

 

 

 

 

Prijaté dňa 20. 09. 2010